Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:
Administracinė informacija

Darbo užmokestis TOP LINK

1 Darbo užmokestis
2020-02-18

Direktoriaus įsakymai TOP LINK

1 Direktoriaus įsakymas „Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo pamokose tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-18
2 Dėl gimnazijos darbo laiko
2022-06-23
3 Dėl mokinių priėmimo į Kaišaidorių Algirdo Brazausko gimnazija 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo
2022-05-30
4 Direktoriaus įsakymas „Dėl klasių komplektavimo 2022 metais“
2022-05-27
5 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo ,,Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais" pakeitimo.
2022-05-27
6 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2022-05-17
7 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje pakeitimo
2022-04-04
8 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-02-04
9 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais
2021-12-20
10 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.V-160 „Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2021-11-22
11 Dėl nuolat veikiančių darbo grupių sudarymo ir gimnazijos struktūros pakeitimo
2021-11-04
12 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-60 ,,Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30
13 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais, ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-20
14 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-06
15 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko tvarkos aprašo pakeitimo
2021-09-02
16 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje
2021-08-31
17 Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos
2021-08-23
18 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25
19 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2021-05-21
20 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-IV gimnazijos
2021-05-12
21 Dėl klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-11
22 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-III gimnazijos klasėse nuo gegužės 10 dienos
2021-05-07
23 Dėl klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašo, veiklos programos formos, mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2020-10-02
24 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų
2020-08-27
25 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkursas
2020-07-27
26 Dėl metinių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo I-III gimnazijos klasėse
2020-05-25
27 Dėl pirmų ir trečių gimnazijos klasių komplektavimo 2020 metais
2020-05-21
28 Dėl darbo tvarkos baigiantis 2019-2020 mokslo metams ir abiturientų konsultacijų organizavimo
2020-05-20
29 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-28 pakeitimo
2020-03-27
30 Dėl pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir nuotolinio mokymo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20
31 Pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka
2020-03-20
32 Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu
2020-03-17
33 Dėl gimnazijos veiklos karantino rėžimo laikotarpiu
2020-03-17
34 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos elektroninio dienyno nuostatų patvirtinimo
2019-11-27
35 Dėl gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-102 "Dėl gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-124 patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-211 ,,Dėl 2016-2017 mokslo metų kiekvieno mokinio pažangos
2019-10-14
36 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo
2019-06-27
37 Dėl gimnazijos darbo laiko
2019-06-20
38 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-05-30
39 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-23
40 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano
2019-03-07
41 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sričių
2019-01-08
42 Dėl mokinių mokymosi motyvacijos įsivertinimo / vertinimo tvarkos
2018-10-09
43 Dėl kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų
2018-09-07
44 Dėl gimnazijos darbo laiko
2018-06-15
45 Dėl ugdymo laikotarpių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo
2018-05-21
46 Dėl vairavimo kursų praleistos pamokos pateisinimo
2018-05-14
47 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-11
48 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-04-27
49 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktroriaus 2016m. rugpjūčio 30d. įsakymo nr. V-124 "Dėl 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo plano patvirtinimo"
2017-01-03

Dokumentai TOP LINK

1 Svarbiausi gimnazijos dokumentai
2022-03-21
2 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25

Neformalus ugdymas TOP LINK

1 Turistų pergalė
2022-05-17
2 Saugesnio interneto savaitė
2021-02-07
3 Naujienos „Protono“ veikloje
2019-09-25
4 „Erdvėlaivis žemė“
2019-09-25
5 „Diva“ šokėjos teatro festivalyje
2019-05-13
6 Gimnazijos turistai
2019-05-08
7 „Laikas, meilė, Šekspyras ir mes”
2019-04-18
8 „Protų mūšis“ Vaclovo Giržado progimnazijoje
2019-03-16
9 Chemikų praktikumas Vilniuje
2019-03-04
10 Gimnazijos naujiena
2019-01-11
11 Gyvoji istorija
2018-09-25
12 Dalyvavome „Ateities inžinerija“ (AI) projektinių darbų peržiūroje
2018-06-16
13 Istorijos akademijos vasaros stovykla
2017-09-11
14 Gamtos mokslų akademijos vasaros sesijoje
2017-06-27
15 Saugesnio interneto dienai SID2017 skirto renginio „Vienykimės“, vykusio vasario 9 dieną, akimirkos
2017-02-12
16 Respublikiniame konkurse „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2017-02-09
17 Kino klubas „Dublis“ Vilniuje ir Anykščiuose
2016-12-05
18 Informatikos akademijos narių išvyka
2016-12-01
19 Pergalė konkurso „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“ atrankoje
2016-11-24
20 Mokslas iš arti
2016-10-03
21 Biologai VDU Kauno botanikos sode
2016-05-28
22 Baigėsi konkursas „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2016-04-07
23 Protų mūšyje „Švęsk Žemės dieną su KTU!“
2016-03-26
24 Jaunieji tyrėjai mokymuose
2015-06-25
25 Gimnazistai Baltijos jūros projekte
2015-05-07
26 VDU protų kovos
2015-04-01
27 „Protono“ išvyka į chemijos pramonės įmones
2015-04-01
28 Žemės diena A.Stulginskio universitete
2015-04-01
29 Jaunuosius tyrėjus pasitiko šventiška Varšuva
2014-12-29
30 Tarptautinės GIS dienos šventėje
2014-12-02
31 Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
2014-12-01
32 Idėjų mugėje
2014-11-26
33 Geografijos klubo „Azimutas“ nariai Biržų regioniniame parke
2014-11-19
34 Gamtos mokslų akademikų vasara
2014-09-15
35 Elektroninių mašinų perdirbimo įmonėje
2014-04-03
36 Geografijos klubo „Azimutas“ narių išvyka į Vilnių
2013-11-26
37 Gamtos mokslų mėnuo
2013-09-26
38 Biologijos popietė- konkursas „Gamta- mūsų namai“
2013-05-08

Renginiai TOP LINK

1 Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė"
2022-09-28
2 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2022-09-23
3 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2022-09-23
4 Protmūšis gimnazijoje
2022-09-13
5 „Žydės vosilkos mėlynai...“
2022-06-16
6 XXXVIII abiturientų laida
2022-06-16
7 „Žmogaus vertė“
2022-05-16
8 (Ne)vaikiškai apie spektaklį
2022-05-11
9 Kviečiame
2022-05-10
10 Kitokios pilietiškumo pagrindų pamokos
2022-05-10
11 Pasaulinė vandens diena
2022-03-24
12 „Atmintis gyva, nes liudija“
2022-01-13
13 Savanorystės galimybės
2021-12-14
14 Kvietimas
2021-12-08
15 Vilniaus nekropolis
2021-11-18
16 Tolerancijos diena
2021-11-17
17 „Išdrįsk kalbėti“
2021-11-17
18 Atvira psichologijos pamoka gimnazijoje
2021-11-17
19 Gimnazijoje – teatro „No Shoes“ („Be batų“) pasirodymas
2021-11-12
20 „Meilės termometras“
2021-11-08
21 Dailės pamoka trečiokams
2021-10-26
22 Išvyka į „ArtVilnius’21“
2021-10-19
23 Sporto festivalis „BE ACTIVE“
2021-09-23
24 Linijinių šokių festivalis „Palanga 2021“
2021-09-23
25 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2021-08-26
26 Brandos atestatų įteikimo šventė
2021-07-22
27 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
28 Pamoka žiūrint į dangų ir bendraujant...
2021-05-25
29 Pamokos apie Prezidentą Algirdą Brazauską
2020-09-24
30 Laimės paslaptis
2020-04-03
31 Nacionalinis diktantas 2020
2020-02-28
32 „Mokausi iš kino“ peržiūra su Kultūros pasu
2019-12-10
33 „Mokausi iš kino“ peržiūra su „Kultūros pasu“
2019-12-10
34 Klaipėdos jaunimo teatro „Taškas“ aktorių susitikimas su gimnazijos moksleiviais ir mokytojais
2019-11-25
35 Svečiai iš pajūrio
2019-11-04
36 „Maisto banko“ akcijoje
2019-11-04
37 Dalyvaukime „Kultūros paso“ programose
2019-10-23
38 IT sprendimų kūrimui nereikia ypatingų galių
2019-10-23
39 Krašto apsaugos diena
2019-10-17
40 Mokytojo diena - kitaip
2019-10-08
41 Mokytojų diena
2019-10-03
42 Konstitucijos egzaminas
2019-10-03
43 Moksleivių praktikos forumas
2019-09-24
44 Gimnazistams apie savanoriavimą
2019-09-12
45 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-16
46 Nuostabi kelionė prie jūros
2019-05-30
47 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-23
48 Šeima – tai muzika (2)
2019-05-17
49 Šeima – tai muzika
2019-05-17
50 Kūno kultūros pamoka kitaip
2019-05-14
51 Netradicinė dailės pamoka
2019-05-14
52 Gimnazistų dalyvavimas Tarptautiniame mėgėjų teatro festivalio renginyje
2019-05-13
53 Kviečiame!
2019-05-07
54 Kviečiame!
2019-04-07
55 Gimnazijų lygos protmūšiai su Robertu Petrausku ir SODROS projektu „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“
2019-03-25
56 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2019-01-11
57 Tradicinis Advento vakaras
2018-12-05
58 Mes vėl susitikom 20-tajame Kanone
2018-11-29
59 „Pažink valstybę“
2018-11-19
60 Susitikimas su VU profesoriumi V.Radžvilu ir jaunu politologu, publicistu V.Sinica
2018-11-12
61 Popietė Kaišiadorių teismo rūmuose
2018-11-02
62 Paroda
2018-10-15
63 Mokslo metų pradžios šventė
2018-08-27
64 Stovykla „Būk gimnazistas!”
2018-06-25
65 Kelionė į Europos Parlamentą
2018-06-24
66 Mokslo metų baigiamasis užsiėmimas Vilniuje
2018-06-13
67 Europos dieną šventėme kartu
2018-05-21
68 „Šokis Lietuvai“
2018-05-16
69 Kviečiame dalyvauti!
2018-05-15
70 ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ KARTU!
2018-05-08
71 Kviečiame dalyvauti!
2018-04-20
72 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2018-03-28
73 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“
2018-03-14
74 Geografinės informacinės sistemos (GIS) mokykloje ir mūsų gyvenime
2018-03-13
75 Nacionalinis diktantas 2018
2018-03-05
76 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
2018-03-03
77 Konferencija Kauno Antano Smetonos gimnazijoje
2018-02-24
78 Projektas „Būk detektyvas!“
2018-02-24
79 Saugesnio interneto diena
2018-02-06
80 VDU konferencijoje
2017-12-13
81 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2017-11-05
82 Ruduo su S.Nėrimi
2017-10-24
83 Pilietiškumo pamoka
2017-09-21
84 Kas? Kriaušė! Kam? Kriaušei!
2017-06-01
85 Gimnazija gavo bronzinį Saugios e. erdvės ženklą
2017-02-08
86 Metų gimnazistai
2017-02-07
87 Saugesnio interneto diena
2017-02-06
88 Sveikinimas 93-ojo gimnazijos gimtadienio proga
2017-02-02
89 Respublikinė istorinė konferencija
2016-12-14
90 Solidarumo bėgimas
2016-10-28
91 Tu tikrai gali!
2016-09-10
92 Pi 2016
2016-03-17
93 „Misija Sibiras’15“
2016-02-12
94 Meninio skaitymo konkursas
2016-01-31
95 „Moksleivių diena“ VDU
2016-01-19
96 Pamoka Kaišiadorių rajono savivaldybėje
2015-12-03
97 Nerūkyk, sveikatą taupyk
2015-11-22
98 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2015-10-21
99 Paskutinio skambučio šventė
2015-05-26
100 Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, paminėti
2015-03-09
101 Projektas „Erasmus+“ įsibėgėja
2015-01-12
102 Sveikiname ir džiaugiamės!
2014-12-19
103 Advento vakaras
2014-12-09
104 Konstitucijos diena
2014-10-28
105 „Jaunojo istoriko“ savaitė
2014-10-20
106 Kunigo Roberto Skrinsko paskaita
2014-10-10
107 Biologijos pamoka LSMU
2014-06-06
108 Edukacinių konkursų „Olympis 2014“ rezultatai
2014-04-23
109 „Pavasario kanonas“
2014-04-10
110 Svečiuose pas Donelaitį
2014-03-21
111 Pamoka-renginys „Aš ir Donelaitis“
2014-03-20
112 Keliame paukščiams inkilus
2014-03-17
113 „Jau saulelė vėl atkopdama...“
2014-03-14
114 „Pi“ diena
2014-03-12
115 Žiema jau išvaryta
2014-03-04
116 Gimnazistai anatomijos muziejuje
2013-06-18
117 Ekskursija
2013-03-21
118 Gimnazijos radijas „Devintoji banga” - tarptautinio projekto dalyvė
2012-03-22

Ugdymas TOP LINK

1 Lapkritis ir S. Nėris
2019-11-07

Veikla TOP LINK

1 Aplankėme Prezidento Algirdo Brazausko kapą
2022-09-26
2 Prevencinės paskaitos „Prekyba žmonėmis“
2022-09-16
3 Svečiai iš Sakartvelo mūsų gimnazijoje
2022-09-12
4 Vasaros kelionės
2022-09-09
5 Vasaros stovykla Klaipėdoje
2022-09-05
6 Pirma diena... Pirma pamoka...
2022-09-01
7 Atestatų teikimo šventė
2022-07-14
8 Kelionė į Nidą
2022-06-24
9 Gimnazistų išvyka į Estiją
2022-06-22
10 Smagi kelionė per kopas...
2022-06-22
11 Projekto „Sveikas ir išmanus jaunimas“ edukacinis renginys - stovykla
2022-06-15
12 Paminėjome Pasaulinę dieną be tabako...
2022-05-30
13 Paskutinio skambučio šventė
2022-05-25
14 Smiltės Dzimidavičiūtės pasiekimai
2022-05-25
15 Prasminga socialinė veikla
2022-05-20
16 Renginio „Masinė šokio fiesta“ akimirkos
2022-05-19
17 Paskaita gimnazistams
2022-05-13
18 Kino dirbtuvės „Šviesa ir veidai“
2022-05-12
19 Prevencija aktualiais jaunimui klausimais
2022-05-05
20 Pažintinė išvyka
2022-05-02
21 Akcija „1000 ąžuolų giria Lietuvos mokyklose“
2022-04-29
22 Konkurse „STEAM PAVASARIS“
2022-04-11
23 Įsibėgėjo projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2022-04-07
24 Švietimo inovacijų parodoje MOKYKLA 2022
2022-04-06
25 Istorijos pamoka kitaip
2022-04-06
26 Svečiuose – žinoma aktorė
2022-04-01
27 Gimnazijos gimtadienio akimirkos
2022-03-30
28 Savanorystė
2022-03-28
29 LSU inovatyvi mobilioji sporto mokslo laboratorija
2022-03-24
30 Apsilankymas sostinėje
2022-03-15
31 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė gimnazijoje
2022-03-10
32 Prisiminėme dar vieną pandemiją...
2022-03-08
33 Psichoterapiniai mokymai taikant „Lego serious play“ ir „Points of you“ metodus
2022-03-02
34 Minint saugaus interneto savaitę
2022-02-21
35 KTU mokslininkai padeda mokiniams pagilinti chemijos žinias
2022-02-17
36 „Čiutyta“ koncertavo Vilniuje
2022-02-11
37 Sausio 13-oji
2022-01-12
38 Diena be kuprinių
2021-12-30
39 „Gauja“
2021-12-16
40 Tvariausioji jaunoji bendrovė 2021
2021-12-16
41 Praktikumas Vilniaus kolegijoje
2021-12-09
42 Projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2021-12-02
43 Prevencinės pamokos jaunimui
2021-12-02
44 Meilė, draugystė ir aš
2021-11-19
45 Jauniesiems turistams – mokslo metų pradžia
2021-11-18
46 KTU svečiai gimnazijoje
2021-11-17
47 Socialinio saugumo akcija „Būk matomas“
2021-11-12
48 Rinkimų simuliacija
2021-11-11
49 Ekskursijoje „Pabėgimas iš Vilniaus geto“
2021-10-29
50 Prevencinis reidas
2021-10-12
51 „Maisto banko“ akcija
2021-10-12
52 Mokytojai Birštone
2021-10-08
53 Galimybė pakilti virš kasdienybės
2021-10-08
54 NATO gimnazijoje
2021-10-07
55 Gimnazijoje lankėsi mokslininkų komanda
2021-10-06
56 Geros savijautos programa gimnazijoje
2021-10-06
57 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2021-09-23
58 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2021-09-23
59 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2021-09-23
60 „Protono“ vasara
2021-09-16
61 Savanorė Kamilė
2021-09-15
62 Padėka gimnazijai
2021-09-02
63 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
64 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
65 Kelionė po Dieveniškių kraštą
2021-06-29
66 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
67 Stovykla „Būk gimnazistas -2021"
2021-06-29
68 Vasaros stovykla
2021-06-17
69 Nacionalinis mokinių konkursas
2021-05-25
70 Turistų pasiekimai
2021-05-25
71 Skelbti Gegužės 31-oji - Pasaulinė diena be tabako
2021-05-25
72 Maloni naujiena
2021-05-25
73 Abiturientų kūrybiniai darbai
2021-05-25
74 Olympis 2021
2021-05-24
75 Abiturientai pasodino ąžuoliuką
2021-05-20
76 Šaunuolė
2021-05-19
77 Abiturientės Ievos Jurevičiūtės pasiekimai
2021-05-19
78 Protmūšis „Kas ir kodėl?“ nuotolyje
2021-05-07
79 Geografijos olimpiados rezultatai
2021-03-23
80 Pasaulinė Žemės diena – proga pamąstyti. Viskas mūsų rankose.
2021-03-19
81 Mėja –„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose“
2021-03-17
82 Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rezultatai
2021-03-10
83 Istorijos olimpiados rezultatai
2021-03-09
84 Dailės olimpiados rezultatai
2021-03-05
85 Vaikščiojimas – smagu, nemokama, sveika...
2021-03-04
86 Rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai
2021-02-17
87 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
2021-02-11
88 Padėka Algirdo Brazausko gimnazijai
2021-02-03
89 Prevencinė paskaita
2021-02-02
90 Deimilės Janonytės (IVbm) dailės kūrinių paroda
2020-12-23
91 Neleisk tyčiotis iš kitų
2020-12-15
92 Informacija apie maisto davinių išdalinimą mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą
2020-12-03
93 Pusryčiai. Ar jie naudingi?
2020-11-24
94 Skatiname savanorystę ir pagalbą
2020-10-27
95 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2020-10-23
96 Rūkymo prevencijos reidas
2020-10-23
97 „Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“
2020-10-15
98 Prevencinė paskaita „SOS - prekyba žmonėmis“
2020-10-09
99 Popietė su šiuolaikiniu menu
2020-10-07
100 Savanorystė - puiki galimybė tobulėti kiekvienam
2020-09-29
101 Ir vėl rugsėjis...
2020-09-01
102 Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį
2020-03-10
103 Netikėta pamoka
2020-02-18
104 Daryti gerus darbus malonu
2020-02-11
105 Mūsų šauniausieji
2020-02-06
106 Gimmnazijos gimtadienis 2020
2020-02-06
107 Šventinės - integruotos pamokos
2020-02-06
108 Šventinės pamokos
2020-02-06
109 Švenčiame
2020-02-04
110 RŪKYMO PREVENCIJA GIMNAZIJOJE
2020-01-16
111 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2020-01-14
112 Akcija „Ateitis vaikams“
2020-01-03
113 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Kūčių tradicijos“
2019-12-20
114 Portretų paroda
2019-12-19
115 AKCIJA „BŪK MATOMAS TAMSOJE“
2019-12-19
116 Kalėdinių puošmenų gamyba
2019-12-19
117 Gimnazistai Birštone
2019-12-19
118 „Advento laiptais link Kalėdų“
2019-12-18
119 Tegul šildo
2019-12-17
120 Jėzuitų keliu
2019-12-12
121 Mėlynasis saulės atspaudas
2019-12-10
122 „Cukraus Lietuva“
2019-12-10
123 „Maltiečių sriuba“
2019-12-10
124 Istorinio filmo vakaras
2019-12-03
125 Paskaitos gimnazistams
2019-11-29
126 Idėjų mugė
2019-11-26
127 GLOBE ir Baltijos jūros projektas
2019-11-26
128 Gimnazijoje apsilankė „Mobilioji bioklasė“
2019-11-22
129 Kino forumas „Scanorama“
2019-11-22
130 Gimnazijos turistų pergalės
2019-11-19
131 Išvyka į MO muziejų
2019-11-19
132 Dalinamės geromis naujienomis
2019-11-12
133 Rudens kanono akimirkos
2019-11-12
134 Tai - svarbu!
2019-10-25
135 Prevencinės paskaitos gimnazistams
2019-10-24
136 Šakočio kepimo edukacija
2019-10-22
137 „Naujoji Europos era“
2019-10-16
138 Rūšių atsiradimas. 90-tųjų DNR
2019-10-16
139 Pamokos apie Algirdą Brazauską
2019-10-02
140 Respublikinė gamtos mokslų olimpiada
2019-10-02
141 „Tyrėjų naktis“
2019-10-02
142 Priesaikos šventė
2019-10-02
143 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2019-10-02
144 Rugsėjo 1-osios šventė
2019-09-03
145 Informacija apie 2019-2020 mokslo metų pradžią
2019-08-26
146 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-18
147 Susitikimas po 50 metų
2019-07-18
148 Kinas – šimtas metų jaunystės
2019-06-27
149 Antroji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
150 Pirmoji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
151 Svečių iš Vokietijos viešnagė gimnazijoje
2019-06-18
152 Partizaninių dainų popietė
2019-06-14
153 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-28
154 Šaunuolės!
2019-05-22
155 Mokytojų išvyka į Lenkiją
2019-05-21
156 Sporto šventė gimnazijoje
2019-05-21
157 Tai neeilinė asmenybė
2019-05-14
158 Pilnas sunkvežimis įspūdžių
2019-04-29
159 Pamoka kitaip
2019-04-16
160 Aukso medalis už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį
2019-04-12
161 Respublikinė fizikos olimpiada
2019-04-11
162 Mokytojos ir mokinių kūrybinių darbų paroda
2019-04-09
163 „Kiek nedegu, tiek negyvenu“
2019-04-08
164 Kasdienybė – chorai ir pučiamųjų orkestrai
2019-04-05
165 „Išgyventi vasarą“
2019-03-29
166 Susitikimas su mėgstamu jaunimo aktoriumi
2019-03-21
167 Neformali biologijos pamoka
2019-03-21
168 Kaip tapti gyvenimo lyderiu?
2019-03-20
169 Gimnazistai tarptautinėje fizikos pamokoje
2019-03-19
170 Pi diena gimnazijoje
2019-03-15
171 Žvilgsnis į praeitį
2019-03-15
172 Kovo 11-osios šventė gimnazijoje
2019-03-11
173 Svečiuose - mokyklos direktorius
2019-03-11
174 Nacionalinis diktantas
2019-03-08
175 Susitikimas
2019-03-08
176 Kvietimas į X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventę
2019-02-09
177 Kviečiame į valstybės aktūrimo dienos minėjimą
2019-02-09
178 INFORMACIJA DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATŲ
2018-01-19

RENGINIŲ KALENDORIUS

Spalis 2022
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 94 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
60
Straipsniai
1025
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5340104
http://1rxpills.com/