Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:
Administracinė informacija

Darbo užmokestis TOP LINK

1 Darbo užmokestis
2020-02-18

Direktoriaus įsakymai TOP LINK

1 Direktoriaus įsakymas „Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo pamokose tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-18
2 Dėl gimnazijos darbo laiko
2022-06-23
3 Dėl mokinių priėmimo į Kaišaidorių Algirdo Brazausko gimnazija 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo
2022-05-30
4 Direktoriaus įsakymas „Dėl klasių komplektavimo 2022 metais“
2022-05-27
5 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo ,,Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais" pakeitimo.
2022-05-27
6 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2022-05-17
7 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje pakeitimo
2022-04-04
8 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-02-04
9 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais
2021-12-20
10 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.V-160 „Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2021-11-22
11 Dėl nuolat veikiančių darbo grupių sudarymo ir gimnazijos struktūros pakeitimo
2021-11-04
12 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-60 ,,Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30
13 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais, ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-20
14 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-06
15 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko tvarkos aprašo pakeitimo
2021-09-02
16 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje
2021-08-31
17 Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos
2021-08-23
18 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25
19 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2021-05-21
20 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-IV gimnazijos
2021-05-12
21 Dėl klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-11
22 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-III gimnazijos klasėse nuo gegužės 10 dienos
2021-05-07
23 Dėl klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašo, veiklos programos formos, mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2020-10-02
24 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų
2020-08-27
25 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkursas
2020-07-27
26 Dėl metinių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo I-III gimnazijos klasėse
2020-05-25
27 Dėl pirmų ir trečių gimnazijos klasių komplektavimo 2020 metais
2020-05-21
28 Dėl darbo tvarkos baigiantis 2019-2020 mokslo metams ir abiturientų konsultacijų organizavimo
2020-05-20
29 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-28 pakeitimo
2020-03-27
30 Dėl pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir nuotolinio mokymo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20
31 Pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka
2020-03-20
32 Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu
2020-03-17
33 Dėl gimnazijos veiklos karantino rėžimo laikotarpiu
2020-03-17
34 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos elektroninio dienyno nuostatų patvirtinimo
2019-11-27
35 Dėl gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-102 "Dėl gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-124 patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-211 ,,Dėl 2016-2017 mokslo metų kiekvieno mokinio pažangos
2019-10-14
36 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo
2019-06-27
37 Dėl gimnazijos darbo laiko
2019-06-20
38 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-05-30
39 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-23
40 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano
2019-03-07
41 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sričių
2019-01-08
42 Dėl mokinių mokymosi motyvacijos įsivertinimo / vertinimo tvarkos
2018-10-09
43 Dėl kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų
2018-09-07
44 Dėl gimnazijos darbo laiko
2018-06-15
45 Dėl ugdymo laikotarpių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo
2018-05-21
46 Dėl vairavimo kursų praleistos pamokos pateisinimo
2018-05-14
47 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-11
48 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-04-27
49 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktroriaus 2016m. rugpjūčio 30d. įsakymo nr. V-124 "Dėl 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo plano patvirtinimo"
2017-01-03

Dokumentai TOP LINK

1 Svarbiausi gimnazijos dokumentai
2022-03-21
2 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25

Neformalus ugdymas TOP LINK

1 Turistų pergalė
2022-05-17
2 Saugesnio interneto savaitė
2021-02-07
3 Naujienos „Protono“ veikloje
2019-09-25
4 „Erdvėlaivis žemė“
2019-09-25
5 „Diva“ šokėjos teatro festivalyje
2019-05-13
6 Gimnazijos turistai
2019-05-08
7 „Laikas, meilė, Šekspyras ir mes”
2019-04-18
8 „Protų mūšis“ Vaclovo Giržado progimnazijoje
2019-03-16
9 Chemikų praktikumas Vilniuje
2019-03-04
10 Gimnazijos naujiena
2019-01-11
11 Gyvoji istorija
2018-09-25
12 Dalyvavome „Ateities inžinerija“ (AI) projektinių darbų peržiūroje
2018-06-16
13 Istorijos akademijos vasaros stovykla
2017-09-11
14 Gamtos mokslų akademijos vasaros sesijoje
2017-06-27
15 Saugesnio interneto dienai SID2017 skirto renginio „Vienykimės“, vykusio vasario 9 dieną, akimirkos
2017-02-12
16 Respublikiniame konkurse „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2017-02-09
17 Kino klubas „Dublis“ Vilniuje ir Anykščiuose
2016-12-05
18 Informatikos akademijos narių išvyka
2016-12-01
19 Pergalė konkurso „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“ atrankoje
2016-11-24
20 Mokslas iš arti
2016-10-03
21 Biologai VDU Kauno botanikos sode
2016-05-28
22 Baigėsi konkursas „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2016-04-07
23 Protų mūšyje „Švęsk Žemės dieną su KTU!“
2016-03-26
24 Jaunieji tyrėjai mokymuose
2015-06-25
25 Gimnazistai Baltijos jūros projekte
2015-05-07
26 VDU protų kovos
2015-04-01
27 „Protono“ išvyka į chemijos pramonės įmones
2015-04-01
28 Žemės diena A.Stulginskio universitete
2015-04-01
29 Jaunuosius tyrėjus pasitiko šventiška Varšuva
2014-12-29
30 Tarptautinės GIS dienos šventėje
2014-12-02
31 Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
2014-12-01
32 Idėjų mugėje
2014-11-26
33 Geografijos klubo „Azimutas“ nariai Biržų regioniniame parke
2014-11-19
34 Gamtos mokslų akademikų vasara
2014-09-15
35 Elektroninių mašinų perdirbimo įmonėje
2014-04-03
36 Geografijos klubo „Azimutas“ narių išvyka į Vilnių
2013-11-26
37 Gamtos mokslų mėnuo
2013-09-26
38 Biologijos popietė- konkursas „Gamta- mūsų namai“
2013-05-08

Renginiai TOP LINK

1 Tegul rūksta kaminai, bet ne aš!
2023-06-01
2 Nuskambėjo paskutinis skambutis
2023-06-01
3 Paskutinio skambučio šventė
2023-05-30
4 Mūsų gimnazistų ekskursija į Estiją
2023-05-26
5 Konkurso nugalėtoja
2023-05-24
6 Masinė šokio fiesta
2023-05-22
7 Tradiciniai turistų startai
2023-05-22
8 „Mokausi būti vairuotoju“
2023-05-22
9 „Vilniaus sekliai“
2023-05-12
10 Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena
2023-05-10
11 Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas
2023-05-10
12 Ego diena gimnazijoje
2023-05-09
13 Jaunieji inžinieriai
2023-05-08
14 Paskaita apie seksualinį smurtą
2023-05-04
15 LMS pavasario forumas
2023-05-03
16 Ugdėme kūrybiškumą
2023-04-28
17 Diena „Be kuprinių“
2023-04-26
18 Kitokios edukacijos
2023-04-25
19 „Aš ir Tu, daug mes galime kartu“
2023-04-20
20 RKL sezono pabaiga...
2023-04-05
21 Spalvų dienos gimnazijoje
2023-04-04
22 Geri darbai nelieka nepastebėti
2023-04-04
23 Šventėme Pasaulinę Žemės dieną!
2023-04-04
24 Biodinaminis praktikumas: „Kavos puodelis su psichologu“
2023-03-30
25 Laimė švęsti kartu...
2023-03-28
26 Minėjome Pasaulinę vandens dieną
2023-03-23
27 „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“
2023-03-02
28 „Muzikinis tiltas“ Širvintose
2023-02-07
29 Augant asmenybei – auga ir atsakomybė
2022-12-07
30 Gamtos mokslų biologijos akademijos narių edukacijos
2022-12-07
31 Pažymėjome Pasaulinę AIDS dieną
2022-12-05
32 KTU partnerystė
2022-12-02
33 Ekskursija į Lenkiją
2022-11-24
34 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2022-11-23
35 Psichoaktyvios medžiagos, ar verta?
2022-11-22
36 Paminėjome Tarpatutinę Tolerancijos diena
2022-11-17
37 Gimnazistams apie prekybą žmonėmis
2022-11-16
38 KTU partnerystė
2022-11-16
39 Ketvirtokų viešnia – žinoma aktorė
2022-10-17
40 Kultūrinių, socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo renginys
2022-10-11
41 Atviroji psichologijos pamoka Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti
2022-10-11
42 Mokytojų diena Trakuose
2022-10-06
43 Pilietiškumo pagrindų pamoka apie ES
2022-10-04
44 Žalingų įpročių prevencijai - reidai
2022-09-30
45 Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė"
2022-09-28
46 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2022-09-23
47 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2022-09-23
48 Protmūšis gimnazijoje
2022-09-13
49 „Žydės vosilkos mėlynai...“
2022-06-16
50 XXXVIII abiturientų laida
2022-06-16
51 „Žmogaus vertė“
2022-05-16
52 (Ne)vaikiškai apie spektaklį
2022-05-11
53 Kviečiame
2022-05-10
54 Kitokios pilietiškumo pagrindų pamokos
2022-05-10
55 Pasaulinė vandens diena
2022-03-24
56 „Atmintis gyva, nes liudija“
2022-01-13
57 Savanorystės galimybės
2021-12-14
58 Kvietimas
2021-12-08
59 Vilniaus nekropolis
2021-11-18
60 Tolerancijos diena
2021-11-17
61 „Išdrįsk kalbėti“
2021-11-17
62 Atvira psichologijos pamoka gimnazijoje
2021-11-17
63 Gimnazijoje – teatro „No Shoes“ („Be batų“) pasirodymas
2021-11-12
64 „Meilės termometras“
2021-11-08
65 Dailės pamoka trečiokams
2021-10-26
66 Išvyka į „ArtVilnius’21“
2021-10-19
67 Sporto festivalis „BE ACTIVE“
2021-09-23
68 Linijinių šokių festivalis „Palanga 2021“
2021-09-23
69 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2021-08-26
70 Brandos atestatų įteikimo šventė
2021-07-22
71 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
72 Pamoka žiūrint į dangų ir bendraujant...
2021-05-25
73 Pamokos apie Prezidentą Algirdą Brazauską
2020-09-24
74 Laimės paslaptis
2020-04-03
75 Nacionalinis diktantas 2020
2020-02-28
76 „Mokausi iš kino“ peržiūra su Kultūros pasu
2019-12-10
77 „Mokausi iš kino“ peržiūra su „Kultūros pasu“
2019-12-10
78 Klaipėdos jaunimo teatro „Taškas“ aktorių susitikimas su gimnazijos moksleiviais ir mokytojais
2019-11-25
79 Svečiai iš pajūrio
2019-11-04
80 „Maisto banko“ akcijoje
2019-11-04
81 Dalyvaukime „Kultūros paso“ programose
2019-10-23
82 IT sprendimų kūrimui nereikia ypatingų galių
2019-10-23
83 Krašto apsaugos diena
2019-10-17
84 Mokytojo diena - kitaip
2019-10-08
85 Mokytojų diena
2019-10-03
86 Konstitucijos egzaminas
2019-10-03
87 Moksleivių praktikos forumas
2019-09-24
88 Gimnazistams apie savanoriavimą
2019-09-12
89 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-16
90 Nuostabi kelionė prie jūros
2019-05-30
91 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-23
92 Šeima – tai muzika (2)
2019-05-17
93 Šeima – tai muzika
2019-05-17
94 Kūno kultūros pamoka kitaip
2019-05-14
95 Netradicinė dailės pamoka
2019-05-14
96 Gimnazistų dalyvavimas Tarptautiniame mėgėjų teatro festivalio renginyje
2019-05-13
97 Kviečiame!
2019-05-07
98 Kviečiame!
2019-04-07
99 Gimnazijų lygos protmūšiai su Robertu Petrausku ir SODROS projektu „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“
2019-03-25
100 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2019-01-11
101 Tradicinis Advento vakaras
2018-12-05
102 Mes vėl susitikom 20-tajame Kanone
2018-11-29
103 „Pažink valstybę“
2018-11-19
104 Susitikimas su VU profesoriumi V.Radžvilu ir jaunu politologu, publicistu V.Sinica
2018-11-12
105 Popietė Kaišiadorių teismo rūmuose
2018-11-02
106 Paroda
2018-10-15
107 Mokslo metų pradžios šventė
2018-08-27
108 Stovykla „Būk gimnazistas!”
2018-06-25
109 Kelionė į Europos Parlamentą
2018-06-24
110 Mokslo metų baigiamasis užsiėmimas Vilniuje
2018-06-13
111 Europos dieną šventėme kartu
2018-05-21
112 „Šokis Lietuvai“
2018-05-16
113 Kviečiame dalyvauti!
2018-05-15
114 ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ KARTU!
2018-05-08
115 Kviečiame dalyvauti!
2018-04-20
116 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2018-03-28
117 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“
2018-03-14
118 Geografinės informacinės sistemos (GIS) mokykloje ir mūsų gyvenime
2018-03-13
119 Nacionalinis diktantas 2018
2018-03-05
120 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
2018-03-03
121 Konferencija Kauno Antano Smetonos gimnazijoje
2018-02-24
122 Projektas „Būk detektyvas!“
2018-02-24
123 Saugesnio interneto diena
2018-02-06
124 VDU konferencijoje
2017-12-13
125 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2017-11-05
126 Ruduo su S.Nėrimi
2017-10-24
127 Pilietiškumo pamoka
2017-09-21
128 Kas? Kriaušė! Kam? Kriaušei!
2017-06-01
129 Gimnazija gavo bronzinį Saugios e. erdvės ženklą
2017-02-08
130 Metų gimnazistai
2017-02-07
131 Saugesnio interneto diena
2017-02-06
132 Sveikinimas 93-ojo gimnazijos gimtadienio proga
2017-02-02
133 Respublikinė istorinė konferencija
2016-12-14
134 Solidarumo bėgimas
2016-10-28
135 Tu tikrai gali!
2016-09-10
136 Pi 2016
2016-03-17
137 „Misija Sibiras’15“
2016-02-12
138 Meninio skaitymo konkursas
2016-01-31
139 „Moksleivių diena“ VDU
2016-01-19
140 Pamoka Kaišiadorių rajono savivaldybėje
2015-12-03
141 Nerūkyk, sveikatą taupyk
2015-11-22
142 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2015-10-21
143 Paskutinio skambučio šventė
2015-05-26
144 Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, paminėti
2015-03-09
145 Projektas „Erasmus+“ įsibėgėja
2015-01-12
146 Sveikiname ir džiaugiamės!
2014-12-19
147 Advento vakaras
2014-12-09
148 Konstitucijos diena
2014-10-28
149 „Jaunojo istoriko“ savaitė
2014-10-20
150 Kunigo Roberto Skrinsko paskaita
2014-10-10
151 Biologijos pamoka LSMU
2014-06-06
152 Edukacinių konkursų „Olympis 2014“ rezultatai
2014-04-23
153 „Pavasario kanonas“
2014-04-10
154 Svečiuose pas Donelaitį
2014-03-21
155 Pamoka-renginys „Aš ir Donelaitis“
2014-03-20
156 Keliame paukščiams inkilus
2014-03-17
157 „Jau saulelė vėl atkopdama...“
2014-03-14
158 „Pi“ diena
2014-03-12
159 Žiema jau išvaryta
2014-03-04
160 Gimnazistai anatomijos muziejuje
2013-06-18
161 Ekskursija
2013-03-21
162 Gimnazijos radijas „Devintoji banga” - tarptautinio projekto dalyvė
2012-03-22

Ugdymas TOP LINK

1 Lapkritis ir S. Nėris
2019-11-07

Veikla TOP LINK

1 Uniformų įsigijimas
2023-05-29
2 Užsiėmimai MO muziejuje
2023-05-29
3 Gimnazijos stadiono rekonstrukcija
2023-05-03
4 Konferencijoje
2023-03-10
5 Minėjome saugaus interneto dieną
2023-02-21
6 Kaišiadorių rajono jaunimo apdovanojimai
2023-02-20
7 Gimnazijai – 99
2023-02-03
8 Susitikimas-diskusija su psichologu „Ar nori mokytojas kavos...?“
2023-01-26
9 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2023-01-25
10 „Atmintis gyva, nes liudija“
2023-01-13
11 Nepamirštamas apsilankynas Trakuose
2022-12-30
12 Baigėsi projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas"
2022-12-21
13 Gimnazistė – Lietuvos WKF karatė čempionė
2022-12-19
14 Atranka įveikta
2022-12-19
15 Gyvenimas - lyg muzika...
2022-12-19
16 Technologijų pamokos bibliotekoje
2022-12-19
17 „Žvakių fabrikėlis“
2022-12-16
18 Jubiliejinis 30-asis Advento vakaras su „Čiutyta“
2022-12-16
19 Gimnazijoje lankėsi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė
2022-12-06
20 Dalyvavome akcijoje „Maltos sriuba“
2022-11-28
21 Popietė „Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską“
2022-11-23
22 Kviečiame!
2022-11-21
23 Dėmesio!
2022-11-14
24 Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai
2022-10-28
25 Savanoriavome „Maisto banko“ akcijoje
2022-10-17
26 Aplankėme Prezidento Algirdo Brazausko kapą
2022-09-26
27 Prevencinės paskaitos „Prekyba žmonėmis“
2022-09-16
28 Svečiai iš Sakartvelo mūsų gimnazijoje
2022-09-12
29 Vasaros kelionės
2022-09-09
30 Vasaros stovykla Klaipėdoje
2022-09-05
31 Pirma diena... Pirma pamoka...
2022-09-01
32 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2022-08-30
33 Atestatų teikimo šventė
2022-07-14
34 Kelionė į Nidą
2022-06-24
35 Gimnazistų išvyka į Estiją
2022-06-22
36 Smagi kelionė per kopas...
2022-06-22
37 Projekto „Sveikas ir išmanus jaunimas“ edukacinis renginys - stovykla
2022-06-15
38 Paminėjome Pasaulinę dieną be tabako...
2022-05-30
39 Paskutinio skambučio šventė
2022-05-25
40 Smiltės Dzimidavičiūtės pasiekimai
2022-05-25
41 Prasminga socialinė veikla
2022-05-20
42 Renginio „Masinė šokio fiesta“ akimirkos
2022-05-19
43 Paskaita gimnazistams
2022-05-13
44 Kino dirbtuvės „Šviesa ir veidai“
2022-05-12
45 Prevencija aktualiais jaunimui klausimais
2022-05-05
46 Pažintinė išvyka
2022-05-02
47 Akcija „1000 ąžuolų giria Lietuvos mokyklose“
2022-04-29
48 Konkurse „STEAM PAVASARIS“
2022-04-11
49 Įsibėgėjo projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2022-04-07
50 Švietimo inovacijų parodoje MOKYKLA 2022
2022-04-06
51 Istorijos pamoka kitaip
2022-04-06
52 Svečiuose – žinoma aktorė
2022-04-01
53 Gimnazijos gimtadienio akimirkos
2022-03-30
54 Savanorystė
2022-03-28
55 LSU inovatyvi mobilioji sporto mokslo laboratorija
2022-03-24
56 Apsilankymas sostinėje
2022-03-15
57 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė gimnazijoje
2022-03-10
58 Prisiminėme dar vieną pandemiją...
2022-03-08
59 Psichoterapiniai mokymai taikant „Lego serious play“ ir „Points of you“ metodus
2022-03-02
60 Minint saugaus interneto savaitę
2022-02-21
61 KTU mokslininkai padeda mokiniams pagilinti chemijos žinias
2022-02-17
62 „Čiutyta“ koncertavo Vilniuje
2022-02-11
63 Sausio 13-oji
2022-01-12
64 Diena be kuprinių
2021-12-30
65 „Gauja“
2021-12-16
66 Tvariausioji jaunoji bendrovė 2021
2021-12-16
67 Praktikumas Vilniaus kolegijoje
2021-12-09
68 Projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2021-12-02
69 Prevencinės pamokos jaunimui
2021-12-02
70 Meilė, draugystė ir aš
2021-11-19
71 Jauniesiems turistams – mokslo metų pradžia
2021-11-18
72 KTU svečiai gimnazijoje
2021-11-17
73 Socialinio saugumo akcija „Būk matomas“
2021-11-12
74 Rinkimų simuliacija
2021-11-11
75 Ekskursijoje „Pabėgimas iš Vilniaus geto“
2021-10-29
76 Prevencinis reidas
2021-10-12
77 „Maisto banko“ akcija
2021-10-12
78 Mokytojai Birštone
2021-10-08
79 Galimybė pakilti virš kasdienybės
2021-10-08
80 NATO gimnazijoje
2021-10-07
81 Gimnazijoje lankėsi mokslininkų komanda
2021-10-06
82 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2021-09-23
83 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2021-09-23
84 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2021-09-23
85 „Protono“ vasara
2021-09-16
86 Savanorė Kamilė
2021-09-15
87 Padėka gimnazijai
2021-09-02
88 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
89 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
90 Kelionė po Dieveniškių kraštą
2021-06-29
91 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
92 Stovykla „Būk gimnazistas -2021"
2021-06-29
93 Vasaros stovykla
2021-06-17
94 Nacionalinis mokinių konkursas
2021-05-25
95 Turistų pasiekimai
2021-05-25
96 Skelbti Gegužės 31-oji - Pasaulinė diena be tabako
2021-05-25
97 Maloni naujiena
2021-05-25
98 Abiturientų kūrybiniai darbai
2021-05-25
99 Olympis 2021
2021-05-24
100 Abiturientai pasodino ąžuoliuką
2021-05-20
101 Šaunuolė
2021-05-19
102 Abiturientės Ievos Jurevičiūtės pasiekimai
2021-05-19
103 Protmūšis „Kas ir kodėl?“ nuotolyje
2021-05-07
104 Geografijos olimpiados rezultatai
2021-03-23
105 Pasaulinė Žemės diena – proga pamąstyti. Viskas mūsų rankose.
2021-03-19
106 Mėja –„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose“
2021-03-17
107 Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rezultatai
2021-03-10
108 Istorijos olimpiados rezultatai
2021-03-09
109 Dailės olimpiados rezultatai
2021-03-05
110 Vaikščiojimas – smagu, nemokama, sveika...
2021-03-04
111 Rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai
2021-02-17
112 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
2021-02-11
113 Padėka Algirdo Brazausko gimnazijai
2021-02-03
114 Prevencinė paskaita
2021-02-02
115 Sveikiname
2021-01-29
116 Deimilės Janonytės (IVbm) dailės kūrinių paroda
2020-12-23
117 Neleisk tyčiotis iš kitų
2020-12-15
118 Informacija apie maisto davinių išdalinimą mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą
2020-12-03
119 Pusryčiai. Ar jie naudingi?
2020-11-24
120 Skatiname savanorystę ir pagalbą
2020-10-27
121 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2020-10-23
122 Rūkymo prevencijos reidas
2020-10-23
123 „Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“
2020-10-15
124 Prevencinė paskaita „SOS - prekyba žmonėmis“
2020-10-09
125 Popietė su šiuolaikiniu menu
2020-10-07
126 Savanorystė - puiki galimybė tobulėti kiekvienam
2020-09-29
127 Ir vėl rugsėjis...
2020-09-01
128 Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį
2020-03-10
129 Netikėta pamoka
2020-02-18
130 Daryti gerus darbus malonu
2020-02-11
131 Mūsų šauniausieji
2020-02-06
132 Gimmnazijos gimtadienis 2020
2020-02-06
133 Šventinės - integruotos pamokos
2020-02-06
134 Šventinės pamokos
2020-02-06
135 Švenčiame
2020-02-04
136 RŪKYMO PREVENCIJA GIMNAZIJOJE
2020-01-16
137 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2020-01-14
138 Akcija „Ateitis vaikams“
2020-01-03
139 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Kūčių tradicijos“
2019-12-20
140 Portretų paroda
2019-12-19
141 AKCIJA „BŪK MATOMAS TAMSOJE“
2019-12-19
142 Kalėdinių puošmenų gamyba
2019-12-19
143 Gimnazistai Birštone
2019-12-19
144 „Advento laiptais link Kalėdų“
2019-12-18
145 Tegul šildo
2019-12-17
146 Jėzuitų keliu
2019-12-12
147 Mėlynasis saulės atspaudas
2019-12-10
148 „Cukraus Lietuva“
2019-12-10
149 „Maltiečių sriuba“
2019-12-10
150 Istorinio filmo vakaras
2019-12-03
151 Paskaitos gimnazistams
2019-11-29
152 Idėjų mugė
2019-11-26
153 GLOBE ir Baltijos jūros projektas
2019-11-26
154 Gimnazijoje apsilankė „Mobilioji bioklasė“
2019-11-22
155 Kino forumas „Scanorama“
2019-11-22
156 Gimnazijos turistų pergalės
2019-11-19
157 Išvyka į MO muziejų
2019-11-19
158 Dalinamės geromis naujienomis
2019-11-12
159 Rudens kanono akimirkos
2019-11-12
160 Tai - svarbu!
2019-10-25
161 Prevencinės paskaitos gimnazistams
2019-10-24
162 Šakočio kepimo edukacija
2019-10-22
163 „Naujoji Europos era“
2019-10-16
164 Rūšių atsiradimas. 90-tųjų DNR
2019-10-16
165 Pamokos apie Algirdą Brazauską
2019-10-02
166 Respublikinė gamtos mokslų olimpiada
2019-10-02
167 „Tyrėjų naktis“
2019-10-02
168 Priesaikos šventė
2019-10-02
169 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2019-10-02
170 Rugsėjo 1-osios šventė
2019-09-03
171 Informacija apie 2019-2020 mokslo metų pradžią
2019-08-26
172 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-18
173 Susitikimas po 50 metų
2019-07-18
174 Kinas – šimtas metų jaunystės
2019-06-27
175 Antroji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
176 Pirmoji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
177 Svečių iš Vokietijos viešnagė gimnazijoje
2019-06-18
178 Partizaninių dainų popietė
2019-06-14
179 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-28
180 Šaunuolės!
2019-05-22
181 Mokytojų išvyka į Lenkiją
2019-05-21
182 Sporto šventė gimnazijoje
2019-05-21
183 Tai neeilinė asmenybė
2019-05-14
184 Pilnas sunkvežimis įspūdžių
2019-04-29
185 Pamoka kitaip
2019-04-16
186 Aukso medalis už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį
2019-04-12
187 Respublikinė fizikos olimpiada
2019-04-11
188 Mokytojos ir mokinių kūrybinių darbų paroda
2019-04-09
189 „Kiek nedegu, tiek negyvenu“
2019-04-08
190 Kasdienybė – chorai ir pučiamųjų orkestrai
2019-04-05
191 „Išgyventi vasarą“
2019-03-29
192 Susitikimas su mėgstamu jaunimo aktoriumi
2019-03-21
193 Neformali biologijos pamoka
2019-03-21
194 Kaip tapti gyvenimo lyderiu?
2019-03-20
195 Gimnazistai tarptautinėje fizikos pamokoje
2019-03-19
196 Pi diena gimnazijoje
2019-03-15
197 Žvilgsnis į praeitį
2019-03-15
198 Kovo 11-osios šventė gimnazijoje
2019-03-11
199 Svečiuose - mokyklos direktorius
2019-03-11
200 Nacionalinis diktantas
2019-03-08
201 Susitikimas
2019-03-08
202 Kvietimas į X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventę
2019-02-09
203 Kviečiame į valstybės aktūrimo dienos minėjimą
2019-02-09
204 INFORMACIJA DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATŲ
2018-01-19

RENGINIŲ KALENDORIUS

Birželis 2023
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 43 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1197
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
4659887
http://1rxpills.com/