Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Priėmimas į mokyklą

Priėmimas į gimnaziją

 


INFORMACIJA DĖL PIRMŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

Priėmimo komisija 

Dalykų, pasirenkamų dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašas

 

Informuojame, kad į pirmas gimnazijos klases priimami visi pageidaujantys mokytis Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje ir turintys pagrindinio ugdymo programos I dalies (8 klasių) išsilavinimo pažymėjimą mokiniai.

2024 metais Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija formuos šių pakraipų pirmąsias gimnazijos klases:
          - KTU universitetinę klasę (KTU);
          - humanitarinių-socialinių mokslų (hs);
          - be pakraipos (a, b).

2024 m. birželio 5 d. 18 valandą Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje, aktų salėje, supažindinsime būsimus gimnazistus ir jų tėvus su pirmų gimnazijos klasių komplektavimo tvarka, prašymų teikimo tvarka, individualių ugdymo planų sudarymo tvarka, mokymo sutarties, mokinio elgesio taisyklių, mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis, atsakysime į Jūsų klausimus. 

2024 m. birželio 12, 13, 18  dienomis gimnazijoje individualia tvarka, pagal iš anksto suderintą grafiką, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Skaidrė Kriugždienė konsultuos visus būsimus gimnazistus dėl klasės ir individualaus ugdymo plano pasirinkimo, sutarties sąlygų. Į konsultaciją gimnazijoje turi atvykti būsimas gimnazistas(-ė) ir/ar bent vienas iš gimnazisto tėvų. Mokinys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (originalą). Įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas pateikiamas iki 2024 m. birželio 27 dienos.  

2024 m. birželio 6-7 dienomis  kviečiame tėvus ir/ar mokinius nuo 8.00 iki 11.00 val. ir nuo 12.00 iki 14 val., registruotis tel. (8 605) 01433 nurodant pageidaujamą individualios konsultacijos laiką.

Individualios konsultacijos pagal išankstinę registraciją vyks 2024 m. birželio 12, 13, 18  dienomis nuo 14 val. iki 19 val.,

 Dokumentų  ruošiantis individualiai konsultacijai formos:

 1. Priėmimo į gimnaziją prašymo forma;

 2. Sutarties mokytis gimnazijos I-II klasėse forma;

 3. Individualių ugdymo planų pasirinkimo formos:
                              3.1. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo ktu klasėje forma;

      3.2. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo hs klasėje forma;

      3.3. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo a klasėje forma.

 

Iškilus klausimams prašome rašyti el. paštu skaidre.kriugzdiene@a.brazausko-gimnazija.lt arba skambinti tel. 8 686 29670 gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Skaidrei Kriugždienei.

Pagarbiai

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktorė                        Jolita Morkūnaitė

 

   


INFORMACIJA DĖL TREČIŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

  

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 

Priėmimo komisija 

Dalykų, dalykų kursų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasirinkimo ir keitimo, mobilių grupių, mobilių grupių (klasių) sudarymo ir mokytojų pasirinkimo III-IV gimnazijos klasėse tvarkos aprašas

  

Informuojame, kad į trečias gimnazijos klases priimami visi pageidaujantys mokytis Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje ir turintys pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą mokiniai.

2024 metais Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija formuoja šių pakraipų trečiąsias gimnazijos klases:

biomedicinos ir fizinių-technologijos mokslų pakraipos KTU (pagal bm ir ft individualius ugdymo planus su privalomu atitinkamu chemijos ir fizikos bei informatikos pasirinkimu);

- biomedicinos mokslų pakraipos (bm);

- fizinių-technologijos mokslų pakraipos (ft);

humanitarinių-socialinių mokslų pakraipos (hs).

Pastaba: nesusidarius atskiroms KTU, bm, ft ar hs mokslų pakraipos klasėms gali būti formuojamos bm-hs ar ft-hs mokslų pakraipos gimnazijos klasės.

2024 m. birželio 4 d. 18 valandą Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje, aktų salėje,supažindinsime su trečių gimnazijos klasių komplektavimo tvarka, prašymų formomis ir kitais klasių komplektavimo dokumentais būsimus III gimnazijos klasių mokinius ir jų tėvus. 

2024 m. birželio 10, 11, 17 dienomis individualia tvarka būsimus III gimnazijos klasių mokinius ir jų tėvus konsultuos direktoriaus pavaduotoja Skaidrė Kriugždienė. Individualios konsultacijos metu paaiškinsime, kaip, atsižvelgiant į mokinio parengtą numatomų rinktis baigus vidurinio ugdymo programą studijų krypčių sąrašą, pasirinkti klasę, pasirenkamuosius dalykus, modulius, užpildyti prašymo formą, atsakysime į Jūsų klausimus. Į konsultaciją privalo atvykti būsimas trečios gimnazijos klasės mokinys(-ė) ir kartu su juo rekomenduojama atvykti bent vienam iš gimnazisto tėvų.

2024 m. birželio 5-6 dienomis  kviečiame tėvus ir/ar mokinius nuo 8.00 iki 11.00 val. ir nuo 12.00 iki 14 val.,  registruotis tel. (8 605) 01433 nurodant pageidaujamą individualios konsultacijos laiką. 

Individualios konsultacijos pagal išankstinę registraciją vyks 2024 m. birželio 10, 11, 17 dienomis nuo 14 val. iki 19 val.,

 Dokumentų  ruošiantis individualiai konsultacijai formos:

 1. Priėmimo į gimnaziją prašymo forma;

 2. Sutarties mokytis gimnazijos III-IV klasėse forma;

 3. Individualių ugdymo planų pasirinkimo formos:

     3.1. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo bm klasėje forma;
                  3.2. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo ft klasėje forma;
                  3.3. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo hs klasėje forma.

4. Numatomų rinktis, baigus vidurinio ugdymo programą, studijų krypčių sąrašo forma.

 

Iškilus klausimams prašome rašyti el. paštu skaidre.kriugzdiene@a.brazausko-gimnazija.lt arba skambinti tel. 8 686 29670 gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Skaidrei Kriugždienei.

Pagarbiai

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktorė                  Jolita Morkūnaitė

   


 

 

INFORMACIJA DĖL TREČIŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

 

Pažinimas kaip jūra: tas, kuris kapanojasi ir pliuškenasi paviršiuje, visados panašus į juokdarį ir todėl atkreipia į save daugiau dėmesio negu perlų ieškotojas, kuris, nekeldamas jokio triukšmo, skverbiasi į patį nepažintų gelmių dugną ieškodamas brangakmenių.

V. Irvingas

Informuojame, kad į trečias gimnazijos klases priimami visi pageidaujantys mokytis Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje ir turintys pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą mokiniai.

2022 metais Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija formuoja šių pakraipų trečiąsias gimnazijos klases:

- biomedicinos mokslų pakraipos (bm);

- fizinių-technologijos mokslų pakraipos (ft)

- humanitarinių-socialinių mokslų pakraipos (hs).

Pastaba: nesusidarius ft ar bm mokslų pakraipos klasėms gali būti formuojamos bm-ft, bm-hs ar ft-hs mokslų pakraipos gimnazijos klasės.

2022 m. gegužės 31 d. 18 valandą Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje, aktų salėje,supažindinsime su trečių gimnazijos klasių komplektavimo tvarka, prašymų formomis ir kitais klasių komplektavimo dokumentais būsimus III gimnazijos klasių mokinius ir jų tėvus. 2022 m. birželio 1 d. paskelbsime III gimnazijos klasių komplektavimo dokumentus gimnazijos interneto svetainėje www.a.brazausko-gimnazija.lt .

2022 m. birželio 6-7 ir 13-14 dienomis individualia tvarkabūsimus III gimnazijos klasių mokinius ir jų tėvus konsultuos mokytoja Rita Marozienė, o kilus papildomiems klausimams ar neaiškumams, papildomai pakonsultuos gimnazijos direktorius. Individualios konsultacijos metu paaiškinsime, kaip, atsižvelgiant į mokinio parengtą numatomų rinktis baigus vidurinio ugdymo programą studijų krypčių sąrašą, pasirinkti klasę, pasirenkamuosius dalykus, modulius, užpildyti prašymo formą, atsakysime į Jūsų klausimus. Į konsultaciją turi atvykti būsimas trečios gimnazijos klasės mokinys(-ė) ir kartu su juo rekomenduojama atvykti bent vienam iš gimnazisto tėvų.

Kviečiame mokinius ar tėvus 2022 m. gegužės 23-27 dienomis nuo 8.00 iki 11.00 val. ir nuo 12.00 iki 14.45 val. registruotis tel. (8 346) 52 274 nurodant pageidaujamą individualios konsultacijos laiką ir laiką gimnazisto uniformai užsisakyti. Konsultacijos pagal išankstinę registraciją vyks 2022 m. birželio 6 ir 13 dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 14 iki 19 val., o birželio 7 ir 14 dienomis nuo 8 iki 10 val. ir nuo 15-19 val.;

Jeigu birželio 8-10 dienomis atvykti nurodytu laiku negalite, prašome kitą konsultacijos laiką derinti su gimnazijos direktoriumi tel. 8 686 33780.

Skaityti daugiau: INFORMACIJA DĖL TREČIŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

INFORMACIJA DĖL PIRMŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Pažinimas kaip jūra: tas, kuris kapanojasi ir pliuškenasi paviršiuje, visados panašus į juokdarį ir todėl atkreipia į save daugiau dėmesio negu perlų ieškotojas, kuris, nekeldamas jokio triukšmo, skverbiasi į patį nepažintų gelmių dugną ieškodamas brangakmenių.

V. Irvingas

Informuojame, kad į pirmas gimnazijos klases priimami visi pageidaujantys mokytis Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje ir turintys pagrindinio ugdymo programos I dalies (8 klasių) išsilavinimo pažymėjimą mokiniai.

2022 metais Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija formuos šių pakraipų pirmąsias gimnazijos klases:
          - KTU universitetinę klasę (KTU);
          - humanitarinių-socialinių mokslų (hs);
          - be pakraipos (a, b).

2022 m. gegužės 30 d. 18 valandą Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje, aktų salėje, supažindinsime būsimus gimnazistus ir jų tėvus su pirmų gimnazijos klasių komplektavimo tvarka, prašymų teikimo tvarka, individualių ugdymo planų sudarymo tvarka, mokymo sutarties, mokinio elgesio taisyklių, mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis, atsakysime į Jūsų klausimus. 2022 m. gegužės 31 d. gimnazijos interneto svetainėje www.a.brazausko-gimnazija.lt paskelbsime prašymų formas ir kitus su klasių komplektavimo organizavimu susijusius dokumentus.

2022 m. birželio 6-7 ir 13-14 dienomis gimnazijoje individualia tvarka, pagal iš anksto suderintą grafiką, gimnazijos direktorius konsultuos būsimus gimnazistus dėl klasės ir individualaus ugdymo plano pasirinkimo, sutarties sąlygų. Į konsultaciją gimnazijoje turi atvykti būsimas gimnazistas(-ė) ir bent vienas iš gimnazisto tėvų. Mokinys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (originalą). Įgyto išsilavinimo pažymėjimas (originalas) arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (originalas) pateikiamas iki 2022 m. birželio 28 dienos.  

2022 m. gegužės 23-27 dienomis kviečiame tėvus ir/ar mokinius nuo 8.00 iki 11.00 val. ir nuo 12.00 iki 14.45 val. registruotis tel. (8 346) 52274 nurodant pageidaujamą individualios konsultacijos laiką ir laiką gimnazisto uniformai užsisakyti.

Individualios konsultacijos pagal išankstinę registraciją vyks 2022 m. birželio 6-7 ir 13-14 dienomis nuo 9 iki 19 valandos. Jeigu birželio 6-7 ir 13-14 dienomis dėl svarbių priežasčių atvykti nurodytu laiku negalite, prašome kitą konsultacijos laiką derinti su gimnazijos direktoriumi tel. 8 686 33780.

 

 Dokumentų  ruošiantis individualiai konsultacijai formos:

1. Priėmimo į gimnaziją prašymo forma;

2. Sutarties mokytis gimnazijos I-II klasėse forma;

3. Individualių ugdymo planų pasirinkimo formos:
                              3.1. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo ktu klasėje forma;

      3.2. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo hs klasėje forma;

      3.3. Individualaus ugdymo plano pasirinkimo a klasėje forma.

                     Ugdymo organizavimo sistemos  I-II ir III-IV gimnazijos klasėse pristatymas.

     Direktoriaus įsakymas „Dėl klasių komplektavimo 2022 metais“  , 2022 m. gegužės 27 d. Nr. V-116.

Skaityti daugiau: INFORMACIJA DĖL PIRMŲ GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

RENGINIŲ KALENDORIUS

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
1
5
18
19
28
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 205 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1369
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5777198
http://1rxpills.com/