Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Verta perskaityti

Privalomosios literatūros sąrašai

Privalomosios literatūros sąrašas

 

I gimnazijos klasei

 

1.         V. Juknaitė. „Išsiduosi. Balsu“ (štraukos).

2.         M. Remarkas. „Trys draugai“ / M. Haddon. „Tas keistas nutiimas šuniui naktį“.

3.         Vydūnas. „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūno „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių

santykių“) .

4.         S. Geda. „Giesmė apie pasaulio medį“.

5.         R. Gavelis. „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas, ištraukos).

6.         J. Degutytė. „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“, ,,Monologas akmeniui“.

7.         Liūnė Sutema. „Nebėra nieko svetimo“, „Taip gera kalbinti tuos, kurių

nebėra…“‚Netikėjimas“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“, „Lietuva“.

8.        I. Šeinius. „Kuprelis“.

9.         O. Vaildas. „Doriano Grėjaus portretas“.

10.       M. K. Čiurlionis. „Laiškai Sofijai“ (ištraukos).

11.       H. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.

12.       Vėliaus pokalbis su Marija Gimbutiene ,,Iš paskutinių M.Gimbutienės susitikimų“,

„Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sudarytojas N. Vėlius)

13.       Pasakojimai apie Sovijų ,Vaidevutį, Palemoną.

14.       Pasaka „Eglė žalčių karalienė“.

15.       Liaudies daina (3 pasirinktos liaudies dainos).

16.       A. Strazdas. „Strazdas“.

17.       A. Vienažindis. „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“.

18.       M. Martinaitis. „Kai sirpsta vyšnios“.

19.       Donelaitis. „Metai“ (ištraukos).

20.       Žemaitė. „Marti“.

21.       V. Krėvė. „Skerdžius“.

22.       I. Simonaitytė. „Aukštujų Šimonių likimas“.

23.       A. Baliukevičius-Dzūkas. „Dienoraštis“ (ištrauka).

24.       R. Granauskas. „Gyvenimas po klevu“.

25.       R. Granauskas. „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“.

26.       V. V. Landsbergis. „Žodžiai, gražieji žodžiai“.

 

II gimnazijos klasei

 

1.         Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras).

2.         Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės).

3.         „Periklio kalba laidojant atėniečius“ iš Tukidido „Peloponeso karo“ (ištraukos).

4.         Sofoklis „Antigonė“.

5.         Horacijus „Jaunimui“.

6.         Kalbos, telkiančios bendruomenę (iš N. Sadūnaitės kalbos teisme (ištraukos), 1975. S. Geda „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“(1988.07.09).

7.         Just. Marcinkevičius „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“.

8.         V. Landsbergis „Kalba Jungtinėse Tautose“(1991.09.17).

9.         Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos).

10.       Dantė „Dieviškoji Komedija“ (ištraukos).

11.       T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos).

12.       M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).

13.       Didžiųjų kunigaikščių laiškai.

14.       Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.

15.       I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

16.       J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

17.       W. Goldingas „Musių valdovas“.

18.       Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.

19.       K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“.

20.       K. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).

 

III gimnazijos klasei

 

1.         M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).

2.         M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).

3.         J. Radvanas. Radviliada (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.).

4.         V. Šekspyras. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). Hamletas.

5.         M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).

6.         J. V. Gėtė. Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.

7.         K. Donelaitis. Metai.

8.         A. Mickevičius. Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės, Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.)

9.         A. Baranauskas. Anykščių šilelis.

10.       V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių.

11.       Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai

12.       J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai.

13.       J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.

14.       Šatrijos Ragana. Sename dvare.

15.       V. Krėvė. Skirgaila

16.       V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly.

17.       F. Kafka. Metamorfozė.

18.       J. Savickis. Novelės.

19.       J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.

20.       H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

 

IV gimnazijos klasei

 

1.         A.Kamiu. Svetimas.

2.         V. Mačernis. Metai (pasirinkti sonetai).

3.         S. Nėris. Prie didelio kelio.

4.         B. Sruoga. Dievų miškas.

5.         Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai.

6.         Škėma. Balta drobulė.

7.         Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.

8.         M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo.

9.         J. Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai).

10.       M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai.

11.       S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.

12.       Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai.

13.       J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai.

14.       A. Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).

15.       J. Kunčinas. Tūla.

16.       M. Ivaškevičius. Madagaskaras.

 

Lietuvių kalbos mokytojos

 

Knyga progresyviam jaunimui

scan0004Ši knyga apie mokymąsi naujai – veikti, kurti, išbandyti save naujose situacijose ir pareigose. Šiandien jauniems žmonėms rūpi savo ateities profesijas išbandyti patiems, čia ir dabar. Todėl „Junior Achievement“ drąsina veikti ir sykiu mokytis: tai tikrai labiau suprantama ir priimtina Z kartai, nei mūsų tradicinis būdas „šviesti ir mokyti“.

 

Istorijos, papasakotos šioje knygoje, rodo, kiek nedaug reikia, kad padėtume jaunam žmogui pačiam susikurti savo ateitį. Padovanokime šiek tiek dėmesio jiems. Padrąsinkime juos. Visa kita padarys jie patys. Pasitikėkime jais.

 

 

Tautinės dainos

scan0003Tautinės dainos. T.1. Dainos surinktos Kietaviškių, Semeliškių, Žiežmarių apylinkėse/užrašė Teodoras Brazys.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.- 500 p.

 

Gilų pėdsaką lietuvių tautinės kultūros raidoje per trisdešimt savo veiklos metų XX amžiaus pradžioje paliko kunigas iš pašaukimo ir muzikologas, kompozitorius ir pedagogas iš profesijos Teodoras Brazys. Svari vieta jo interesų akiratyje teko mūsų dainuojamajai tautosakai, ypač liaudies dainų melodijoms.

Liaudies dainos T.Brazį traukė kaip gausi ilgaamžė meninės kūrybos sritis, atspindinti ir išreiškianti lietuvių tautos poetinės ir muzikinės kūrybos galias. Suvokdamas ir kartu pabrėždamas, kad mūsų dainos palyginus su kitų tautų analogiška kūryba yra labai savitos, joms vadinti pasirinko tada gyvavusį tautinių dainų terminą.

Jei domitės liaudies dainomis ar mėgstate dainuoti, tai šis dainų rinkinys skirtas jums.

 

 

Kelionė į tikrumo šviesą

scan0005Ozolas R. Rinktiniai raštai. D. 1. Filosofijos istorija.- Vilnius,2020.- 600 p.

 

 Jai jus domina pirmykštė pasaulėžiūra, Rytų (indų ir kinų) minties raidos pobūdis, antikinė (graikų ir romėnų) pasaulėžiūra, graikų mitologija, antikinė filosofija: Sofistai ir Sokratas, Antika ir Seneka, klasikinė vokiečių filosofija: Kantas, Fichtė, Šelingas, Hėgelis, Platono politikos teorija ir Alberto Kamiu egzistencializmas – ši knyga skirta jums.

Skaitykite ir filosofuokite.

 

Bibliotekininkės

 

Istorija iš pirmų lūpų

a1703981bb52ad1c7f9a7191be0fe671d73f3b2c Lietuvos partizanu valstybeVaitkevičius V., Petrauskienė A. Lietuvos partizanų valstybė.- Vilnius: Alma litera, 2019.- 232 p.

 

Ar išduoti lengviau, nei numirti?
Ar nušauti lengviau, nei pamilt?
Šimtą metų piliakalnius pilti
Ir per vieną naktį pražilt...
 
Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė,
„Aštuoni karžygiai“ (Broliai, 2010)


Partizaninis karas tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje – viena akimirka. Tačiau jos blyksnio šviesa dar krinta ant mūsų!
Atsiversti šią knygą – pirmą kartą partizanų dokumentų, spaudos, nuotraukų kalba ir laisvės kovų dalyvių lūpomis papasakotą istoriją – tas pats, kaip atkelti lig šiol slėptą bunkerio dangtį ir leistis į nepaprastą kelionę.
Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius ir dr. Aistė Petrauskienė pateikia naują 1944–1953 m. partizaninio karo interpretaciją. Vaizdingai atskleidžiama, kas yra partizanai ir kokie buvo jų kovos tikslai. Knyga kupina naujų faktų, nežinomų gyvenimo istorijų, unikalių nuotraukų, niekada nelankytų paveldo vietų žemėlapių su koordinatėmis.

Reali Lietuvos istorija. Skaitykite.

 

Bibliotekininkės

 

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Lapkritis 2022
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 70 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
60
Straipsniai
990
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
4949043
http://1rxpills.com/